Ulica Krakowskie Przedmieście
Warszawa 2008 r.
©Janusz Jędrosz fotojosz@gmail.com