Ulica Szara. Warszawa 2008 r.
©Janusz Jędrosz fotojosz@gmail.com