Ulice: Klonowa, Flory, Bagatela
Warszawa 2008 r.
©Janusz Jędrosz