Kościół Matki Bożej Loretańskiej
Warszawa-Praga 2008 r.
©Janusz Jędrosz fotojosz@gmail.com