Kościół św. Anny (akademicki).
Warszawa 2008 r.
©Janusz Jędrosz fotojosz@gmail.com