Kościół św. Antoniego Padewskiego
Warszawa-Czerniaków 2008 r.
©Janusz Jędrosz fotojosz@gmail.com