Kościół św. Jacka
przy ul. Freta
Copyright ©Janusz Jędrosz fotojosz@gmail.com