Ulica Ogrodowa
w Warszawie
©Janusz Jędrosz fotojosz@gmail.com &