DYWANY PERSKIE - wystawa
Warszawa, 22 listopada 2009 r.
©Janusz Jędrosz fotojosz@gmail.com &