Ulica Czerwonego Krzyża
Warszawa, 2009 r.
©Janusz Jędrosz fotojosz@gmail.com &